RUNDGANG


1. Stop

Velkomsttavle

Sammenlignet med mange andre ægyptiske lokaliteter blev Athribis grundlagt relativt sent (ca. 4. årh. f. Kr.). Vest for den stadig tildækkede bebyggelse bestående af lerstenshuse ligger bjerget med klippeskårne grave fra den Ptolemæiske og Romerske Periode (frem til ca. 4. årh. f. Kr). Oven over gravene ligger stenbrudet hvorfra byggematerialerne (kalksten) til opførelsen blev udvundet og leveret til templet som ligger umiddelbart nedenfor.

Fra øst leder en stenbelagt processionsvej frem til Ptolemæos d. IX’s port (116-107, 88-80 f. Kr.), som markerer indgangen til selve tempelområdet. Dette omfatter et endnu uudgravet tempel foran selve bjerget, af hvilket man kun kan se det sydlige hjørne af pylonen. På en retvinklet knækakse leder en anden stenbelagt processionsvej frem til Ptolemæos d. XII’s tempel hvis dekorationsprogram blev fuldendt af romerske kejsere, hovedsagligt Tiberius (14-37 E.Kr.), Caligula (37-41 E.Kr.) og Claudius (41-54 E.Kr.).

Den første arkæologiske udgravning blev udført af W. Flinders Petrie (seks uger i vinteren 1907/08), dernæst den ægyptiske antikvitetstjeneste (1981-1997) under ledelse af Rifaat el-Farag og Yahya El-Masry med Mohamed Abdul Aziz som udgravningsleder og siden 2003 Tübinger Eberhard-Karls Universitäts projekt under ledelse af Christian Leitz med Rafed el-Sayed som udgravningleder (til 2011) og Marcus Müller (siden 2012), støttet af Antikvitetsministeriet.